KvK-nr: 51171805   -   Rekeningnr. Rabobank: NL86RABO0158303962
Hoe te sponsoren?Je hebt interesse en je wilt Stichting Kumbatio Nederland steunen door Kiota children's support centre in Thika te sponsoren?


Hieronder lees je alles over het hoe en wat van sponsoring via onze stichting. Wij hopen op een vruchtbare samenwerking om de kinderen in Thika een goede toekomst te kunnen bieden.

Het maandelijke budget wat er nodig is om het kindertehuis te voorzien in de dagelijkse behoeften, is rond de € 1.600,-. Waaruit deze kosten bestaan is terug te lezen in het jaarverslag (links in het menu onder "Stichting Kumbatio").

We halen als stichting ons geld binnen met subsidies, sponsoracties, bedrijven en particulieren. Dit vergt veel energie! Degenen die eenmalig of periodiek doneren zijn wel betrokken bij onze missie, maar hebben toch niet een heel goed beeld van de kinderen die wij de kans geven op een mooie toekomst door ze nu te voorzien van gezonde voeding, water, een bed, kleding en onderwijs. Voor sponsoren die meer betrokken willen zijn, bieden we de mogelijkheid om een kind te sponsoren. 

Sponsor een kind
Om onze sponsoren dichterbij de kinderen te brengen, bieden wij de mogelijkheid een of meerdere kinderen persoonlijk financieel te ondersteunen. De kosten van één kind per maand, verdeeld over alle kosten die er gemaakt moeten worden om alle kinderen te geven wat ze nodig hebben, komt neer op
€ 80,- per kind. 

Wat betaal je als sponsor?

Een sponsor kan kiezen om per maand € 20,- of een veelvoud daarvan te betalen voor een kind. (Wanneer dit voor 5 jaar wordt vastgelegd, is dit aftrekbaar van de belasting). Het sponsorgeld wordt automatisch afgeschreven en hiervoor dient een machtigingsformulier te worden ingevuld. 

Hoe ziet de relatie sponsorkind-sponsor eruit?

Bij het sponsoren van een kind krijgt de sponsor 3 keer per jaar een verslag hoe het met het kind gaat op het gebied van gezondheid, school, familie-omstandigheden en andere dingen die van belang zijn om te vertellen. Ook schrijft het kind zelf een brief of maakt een tekening om aan de sponsor te sturen.

Daarnaast zullen er wat foto’s verstuurd of gemaild worden van het kind. Verder zal het natuurlijk geweldig zijn om het kind daadwerkelijk te ontmoeten in Kiota!

De kinderen van Kiota die gesponsord kunnen worden, staan links in het menu onder “De kinderen”. Boven elke foto staat vermeld of een kind reeds (gedeeltelijk) gesponsord is of nog niet.

Bedrijven
Wanneer je als bedrijf graag een bijdrage wil doen aan het kindertehuis, dan wordt het logo (met eventueel een link naar de website) van het bedrijf geplaatst onder "Huidige sponsoren". 

Als bedrijf kan er op verschillende manieren gedoneerd worden:
  • eenmalige donatie
  • structurele periodieke donatie (maandelijks, kwartaal etc.)
  • bedrijfssponsoractiviteit
Er kan voor gekozen worden om de donatie gericht te besteden aan een bepaalde behoefte zoals beschreven in het budget.
Als er plannen zijn voor een bedrijfssponsoractiviteit dan zouden we hier graag over geïnformeerd worden, zodat we zaken met elkaar kunnen afstemmen.

Het geldbedrag van een eenmalige donatie kan gestort worden op het rekeningnummer van Stichting Kumbatio Nederland zoals vermeld onder "Contact" en zoals te zien boven elke pagina. Zodra we het bedrag binnen hebben, wordt dit bevestigd middels een bevestigingsbrief.

Particulieren
Als je persoonlijk je bijdrage wil doen aan dit kindertehuis, dan zijn er ook verschillende mogelijkheden:
  • een eigen donatie doen
  • periodieke donatie met notariële akte
  • vrijwilliger worden
  • een actie opzetten
Voor wat betreft de laatste twee opties, neem dan even contact met ons op. Wil je uitsluitend een donatie doen, dan kan dit gestort worden op bankrekening 15.83.03.962 t.n.v. Stichting Kumbatio Nederland.

Aftrekbaar van de belasting voor particulieren en bedrijven
Daar wij een ANBI-certificaat hebben zijn giften aftrekbaar voor particulieren en bedrijven. Bij particulieren is een gift van 1% boven en 10% onder het vezamelinkomen fiscaal aftrekbaar met een minimum van € 60,-. Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat geen maximum. De belastingdienst stelt wel een aantal eisen aan periodieke schenkingen. De schenker maakt minstens vijf jaar achtereen jaarlijks (ongeveer) eenzelfde bedrag over aan dezelfde organisatie. Vanuit het goede doel mag daar geen enkele prestatie tegenover staan. Een nieuwsbrief of folder sturen mag wel. 

Tot 1 januari 2014 moest een notaris een periodieke gift aan een goed doel vastleggen. De noodzaak van het opstellen van zo'n notariële akte werd als een belemmering voor het doen van een periodieke schenking gezien en is in het nieuwe Belastingplan 2014 niet meer opgenomen. Een schenkingsovereenkomst tussen de schenker en het goede doel is voldoende.

Voor bedrijven bestaat er de mogelijkheid om de gift via de belasting af te trekken als een onderneming vennootschapsbelasting betaalt. De aftrek kan dan maximaal 50% van de winst bedragen. Hierbij is er ook weer een verschil tussen een pure gift of een gift waarbij ook reclame wordt gemaakt voor het bedrijf door het goede doel. 

Wil je direct veilig online doneren? Klik dan hier!

 
ASANTE SANA!


Visie, missie & doel


Sponsor een kind
  
Vrijwilligers gezocht voor weeshuis in Kenia


Alle rechten voorbehouden © 2010 - 2019 Stichting Kumbatio Nederland