KvK-nr: 51171805   -   Rekeningnr. Rabobank: NL86RABO0158303962
Stichting Kumbatio NederlandStichting Kumbatio Nederland is een non-profit organisatie opgericht op 1 november 2010 en gevestigd te
's-Hertogenbosch. Ze zet zich in voor kinderen uit Thika, Kenia om ervoor te zorgen dat deze kinderen een betere toekomst hebben, dan de omstandigheden waar ze in gevonden zijn. 

'Kumbatio' is Swahili voor 'omhelzing'.


Visie:
Door het bieden van betere kinderopvang, goede medische zorg en gedegen onderwijs de kinderen in Thika, Kenia een mooi toekomstperspectief bieden. 

Missie:
De stichting wil de leefomstandigheden van de kinderen in Thika, Kenia  verbeteren.

Doel:
  • het financieel ondersteunen en adviseren van kinderen in Kiota children's support centre in Thika, Kenia
  • het ondersteunen, zowel financieel als op andere wijze, van andere instanties en projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de levens van kinderen in Kenia en speciaal in Thika;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creëren van betrokkenheid van bedrijven, organisaties en personen en het verkrijgen van financiële steun via sponsering en andere financiële bijdragen.

-

                                      HET BESTUUR

Met zorg en enthousiasme zetten wij ons in voor Kumbatio om:
  • de kinderen van Kiota alles te geven wat nodig is om lichamelijk en geestelijk goed te kunnen opgroeien om ze zoveel mogelijk handvatten voor zelfredzaamheid mee te geven voor een mooie toekomst
  • ervoor te zorgen dat de kinderen van Kiota onderwijs volgen op het niveau van eigen kunnen
  • ervoor te zorgen dat ze kennis maken met een hobby, zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen
  • ervoor te zorgen dat de relatie met de familie hersteld kan worden waar dat kan, onder het motto: "Familie is de belangrijkste omgeving om in op te groeien". Mocht de familierelatie te beschadigd zijn, dan zullen we ervoor zorgen dat ze in Kiota de nodige veiligheid, het vertrouwen, aandacht, zorg en liefde krijgen om met een goed gevoel van eigenwaarde Kiota op hun 18de uit te vliegen
  • ervoor te zorgen dat we voldoende fondsen werven om het bovenstaande te kunnen bewerkstelligen
  • ervoor te zorgen dat Kiota een eigen terrein krijgt met gezinshuizen voor de kinderen waar ze zich kunnen ontplooien binnen een Keniaanse gezinssamenstelling en waar ruimte is om allerlei activiteiten te ontwikkelen op weg naar zelfstandigheid. Met andere woorden:
 
                                  The Kiota Dream waarmaken! 


Yvette Boltze (47) - Voorzitter/secretaris (Oprichter)


Ik was het reizen zat om met mijn rugzak naar allerlei westerse landen voor mijn eigen lol te gaan zonder maatschappelijk nut. Ik wilde iets goeds doen voor deze wereld en dan met name voor kinderen. Ik heb na een zoektocht van enkele maanden via internet gekozen voor Afrika met als land Kenia. Ik ben toen eerst terecht gekomen bij CRC Thika, een kindertehuis waar je als vrijwilliger van alles kon doen. Het was de beste stap in mijn leven die ik sinds jaren heb gezet om naar Kenia te gaan. Het Keniaanse leven boeit me enorm. Je hebt te maken met mensen die proberen te overleven en daar een letterlijke overlevingsstrategie toe hebben gebouwd. Je komt natuurlijk de negatieve zaken van het Afrikaanse leven in het algemeen tegen: armoede en corruptie. Maar dat vind ik het nou zo interessant maken hoe je daar je weg in kan vinden, zodat het kindertehuis - en mogelijk later andere projecten- de kinderen een veilig en beter bestaan kan geven dan het leven wat ze geleid hebben voordat ze in het kindertehuis binnen werden gehaald. Het loslaten van je eigen westerse normen en waarden is daarin een belangrijk aspect om het een kans van slagen te geven.

Toen ik er de tweede keer was geweest in mei-juni 2010 besloot ik een stichting op te richten voor dit kindertehuis en andere projecten om kinderen een beter leven te geven in Kenia en dan met name de stad Thika. Dit was nu eenmaal de stad waar het allemaal begon. Enorm spannend om te doen, maar het geeft me ook een heel goed gevoel om iets te kunnen betekenen voor kinderen die over zijn geleverd aan een maatschappij waar maar één recht geldt: het recht van de sterksten... En daar is een kind niet tegen opgewassen. Een kind heeft behoefte aan zorg en liefde. Vandaar dat de naam Kumbatio naar voren is gekomen. Dit is Swahili voor 'Omhelzing'. En met dat gevoel ben ik deze stichting gestart. Ik heb daarbij wel in mijn achterhoofd duidelijk voor ogen dat je steeds op je hoede moet zijn, want waar overleefd wordt, wordt gestreden óm ervoor te zorgen dat je zúlt overleven!... Als je je in dat gevoel kan inleven, dan begrijp je ook waar hun manier van leven vandaan komt.

In 2012 zijn we begonnen met nieuwe plannen voor een eigen kindertehuis en is het tijdens mijn reis in juni/juli 2012 gelukt om een huis te vinden om daar een eigen kindertehuis mee te starten. Dit kreeg de naam "Kiota". Hier zijn we nu lekker mee aan het werk. Het is geweldig om echt wat te kunnen betekenen voor kinderen die niet om hun situatie hebben gevraagd! 

Om dit allemaal mogelijk te maken, wil ik iedereen bedanken die hier op wat voor manier dan ook zijn steun aan geeft!
Visie, missie & doel


Sponsor een kind
  
Vrijwilligers gezocht voor weeshuis in Kenia


Alle rechten voorbehouden © 2010 - 2019 Stichting Kumbatio Nederland