KvK-nr: 51171805   -   Rekeningnr. Rabobank: NL86RABO0158303962
Stichting Kumbatio NederlandStichting Kumbatio Nederland is een non-profit organisatie opgericht op 1 november 2010 en gevestigd te
's-Hertogenbosch. Ze zet zich in voor kinderen uit Thika, Kenia om ervoor te zorgen dat deze kinderen een betere toekomst hebben, dan de omstandigheden waar ze in gevonden zijn. 

'Kumbatio' is Swahili voor 'omhelzing'.


Visie:
Door het bieden van betere kinderopvang, goede medische zorg en gedegen onderwijs de kinderen in Thika, Kenia een mooi toekomstperspectief bieden. 

Missie:
De stichting wil de leefomstandigheden van de kinderen in Thika, Kenia  verbeteren.

Doel:
  • het financieel ondersteunen en adviseren van kinderen in Kiota children's support centre in Thika, Kenia
  • het ondersteunen, zowel financieel als op andere wijze, van andere instanties en projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de levens van kinderen in Kenia en speciaal in Thika;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het creëren van betrokkenheid van bedrijven, organisaties en personen en het verkrijgen van financiële steun via sponsering en andere financiële bijdragen.

-

                                      HET BESTUUR

Met zorg en enthousiasme zetten wij ons in voor Kumbatio om:
  • de kinderen van Kiota alles te geven wat nodig is om lichamelijk en geestelijk goed te kunnen opgroeien om ze zoveel mogelijk handvatten voor zelfredzaamheid mee te geven voor een mooie toekomst
  • ervoor te zorgen dat de kinderen van Kiota onderwijs volgen op het niveau van eigen kunnen
  • ervoor te zorgen dat ze kennis maken met een hobby, zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen
  • ervoor te zorgen dat de relatie met de familie hersteld kan worden waar dat kan, onder het motto: "Familie is de belangrijkste omgeving om in op te groeien". Mocht de familierelatie te beschadigd zijn, dan zullen we ervoor zorgen dat ze in Kiota de nodige veiligheid, het vertrouwen, aandacht, zorg en liefde krijgen om met een goed gevoel van eigenwaarde Kiota op hun 18de uit te vliegen
  • ervoor te zorgen dat we voldoende fondsen werven om het bovenstaande te kunnen bewerkstelligen
  • ervoor te zorgen dat Kiota een eigen terrein krijgt met gezinshuizen voor de kinderen waar ze zich kunnen ontplooien binnen een Keniaanse gezinssamenstelling en waar ruimte is om allerlei activiteiten te ontwikkelen op weg naar zelfstandigheid. Met andere woorden:
 
                                  The Kiota Dream waarmaken! 

Visie, missie & doel


Sponsor een kind
  
Vrijwilligers gezocht voor weeshuis in Kenia


Alle rechten voorbehouden © 2010 - 2019 Stichting Kumbatio Nederland