KvK-nr: 51171805   -   Rekeningnr. Rabobank: NL86RABO0158303962


Terugkijk op 2015 en natuurlijk de beste wensen voor 2016!
's-Hertogenbosch, 31 december 2015

Beste sponsoren, donateurs, vrijwilligers en andere lezers,

Het jaar 2015 zit erop en is weer zoals gewoonlijk voorbij gevlogen!

KUMBATIO KENYA
We mogen tevreden terugkijken op het afgelopen jaar waarin we ons vooral gericht hebben op de officiële zaken die voor Kiota Children’s Home moesten worden geregeld: het officieel registreren als NGO (Non Governmental Organization) in Kenia. Dit was een lang proces van ongeveer anderhalf jaar waarin we allerlei documenten moesten opmaken, deze vastleggen met het kersverse bestuur in Kenia en aan moesten leveren aan de NGO-board in Nairobi. Verschillende instanties moesten zich hierover buigen om de integriteit van Kiota te beoordelen. We hebben zonder bericht erg lang moeten wachten, maar uiteindelijk kregen we dan in september het officiële certificaat waarmee we ons NGO Kumbatio Kenya mochten noemen. Hieronder valt Kiota en zullen ook andere projecten gaan vallen.

LIFE SKILLS 
Verder is hieruit voortgevloeid dat salarissen van de huismoeders, huisvader en manager moesten stijgen conform de Keniaanse loonschalen. Daarnaast moest er worden voldaan aan pensioen en verzekeringen. Verder moeten alle kinderen officieel geregistreerd staan en moet hun achtergrond én voortgang worden vastgelegd in hun dossiers. Dit gebeurt dan weer door een Social Worker die ook bij ons in dienst is getreden. Ook bezoeken veel kinderen de psycholoog vanwege de verwerking van hun trauma’s.  Voor dit laatste hebben wij een project van 2 jaar onder de naam “Life Skills” welke gefinancierd is door een donatie van Vereniging Vincentius. Hiermee kunnen we heel wat bereiken met de kinderen op het gebied van de verwerking van trauma’s, het creëren van meer eigenwaarde en het werken aan de relatie met de familie. Hiermee volgen wij het beleid van Kenia dat er alles aan moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat de kinderen weer terug kunnen keren naar hun familie. Dit natuurlijk alleen als de relatie gezond genoeg is hersteld om terug te kunnen keren.

We hebben dus heel wat uitdagingen voor de boeg om dit voor elkaar te krijgen naast het verwerven van de fondsen die nodig zijn om Kiota draaiende te houden.

JIKO
In het afgelopen jaar zijn er ook weer vrijwilligers gaan meedraaien die een prachtige tijd hebben gehad zoals op de website te lezen is.  Daarnaast hebben we recentelijk de “jiko” kunnen plaatsen, een gesloten kooksysteem zodat er geen rook meer ontsnapt, maar afgevoerd wordt via een metalen afvoerpijp de lucht in. Het is niet alleen gezonder, maar ook sneller, omdat er nu 3 pannen tegelijkertijd op het vuur kunnen  in tegenstelling tot één pan zoals we gewend waren (zie foto’s). Hier zijn we “Café Averechts” erg dankbaar voor, daar zij dit geld hiervoor bij elkaar hebben gekregen!

AANKOOP LAND
Tijdens het sponsordiner in september van dit jaar is het plan bekend gemaakt dat we een stuk land willen kopen waarop we ons eigen Kiota kunnen bouwen. Iets wat van ons zelf is en waarop we onze eigen plannen kunnen uitvoeren om de kinderen zo optimaal tegemoet te komen in het geen ze nodig hebben: een veilige omgeving waar ze zich in kunnen ontwikkelen. In het beleidsplan op de website staat dit uitgebreid beschreven wat en hoe we dit voor ogen hebben. Voor dit grote project hebben we sinds september van dit jaar Sales Source om hulp gevraagd te helpen bij het fondsen werven. Ook hebben we Leon Manet als professional om hulp gevraagd om ons sterker te maken in de wereld van de goede doelen.

GOED BEZIG?
Zoals te lezen is, hebben we ons dit jaar vooral bezig gehouden met zaken die geregeld moesten worden en hebben we stilgestaan bij onze visie. Zijn we nog op het juiste pad en wat is daar verder voor nodig? Dit heeft veel tijd en energie gekost, waardoor we ons minder hebben kunnen richten op sponsoracties en fondsenwerving.

MET DE KINDEREN GAAT HET GOED!
Ondanks dat het zo druk was in het afgelopen jaar, hebben we Kiota tóch kunnen geven wat nodig is om zonder problemen te draaien en de kinderen naar school te laten gaan. Daar ben ik vreselijk blij om! Het gaat goed met de kinderen op ieder gebied. Ze zijn gezond en blij om in Kiota te zijn. Ook zijn ze er trots op dat ze naar school gaan wat een belangrijke basis is voor hun toekomst. De eerste, Loise, gaat vanaf januari naar de middelbare school!


BEDANKT!!
We mogen dus echt tevreden terugkijken op 2015, maar zonder de hulp van anderen, waren we niet zover gekomen. Ik wil daarom de vrijwilligers, sponsoren van de kinderen, onze particuliere en zakelijke donateurs, andere sponsoren en gasten van het sponsordiner heel hartelijk danken voor jullie steun en vertrouwen in het afgelopen jaar!

Namens alle kinderen, huismoeder Florence, huismoeder Priscilla, huismoeder Roda, huisvader Wilson en manager Shawn, wens ik jullie een heel gezond & liefdevol 2016!

Yvette Boltze
Oprichter & Voorzitter Kumbatio 

 terug >>
Visie, missie & doel


Sponsor een kind
  
Vrijwilligers gezocht voor weeshuis in Kenia


Alle rechten voorbehouden © 2010 - 2020 Stichting Kumbatio Nederland