KvK-nr: 51171805   -   Rekeningnr. Rabobank: NL86RABO0158303962


Aflossing schulden
's-Hertogenbosch, 12 april 2011
Door het laatst geplaatst artikeltje in het Stadsblad van 's-Hertogenbosch en de Bossche Omroep waarin gevraagd werd naar vrijwilligers, hebben zich ook enkele bedrijven gemeld. Deze hebben vanuit verschillende visies een donatie gedaan, maar waarbij hart voor het weeshuis natuurlijk voorop staat. Hierdoor zijn de schulden afgelost en kunnen we door met de opbouw van het weeshuis!

Naast deze bedrijfsmatige donaties, hebben zich dus ook vrijwilligers aangemeld om naar het weeshuis te gaan. De maanden juli/augustus/september beginnen aardig vol te lopen, waarvan de maand juli 3 van de 4 weken helemaal vol zit, de maand augustus 1 week helemaal vol zit en voor wat betreft de maand september zijn enkele vrijwilligers na aan het denken! Geweldig!!! Eindelijk wat stabielere inkomsten!

Daarnaast gaan we door met het opzetten van acties zoals een sponsordiner en sponsoring vanuit scholen. Maar tijd is hierin de beperkende factor, helaas! Echter het sponsordiner staat gepland: zaterdag 1 oktober 2011! Informatie hieromtrent komt ter zijner tijd!

Mocht het nog zo zijn dat je het leuk vind om mee te helpen met de uitvoering van allerlei acties, graag!!!

En verder, wederom voor alle hulp en steunende woorden!

terug >>


Visie, missie & doel


Sponsor een kind
  
Vrijwilligers gezocht voor weeshuis in Kenia


Alle rechten voorbehouden © 2010 - 2019 Stichting Kumbatio Nederland