KvK-nr: 51171805   -   Rekeningnr. Rabobank: NL86RABO0158303962


Subsidie Milleniumdoelen gemeente 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch,  3 oktober 2012
Net als vorig jaar hebben we ons ingeschreven op de subsidie van de Milleniumdoelen van de gemeente 's-Hertogenbosch. Vorig jaar sloten we niet goed aan bij het thema van dat jaar, maar dit jaar hadden we goede hoop en hebben we een nieuw en prachtig plan geschreven.

De millenniumdoelen zijn afspraken van regeringsleiders over het terugdringen van armoede, ziekte en honger. De gemeente ‘s-Hertogenbosch zet zich in voor een einde aan extreme armoede, alle kinderen naar de basisschool, stimuleren van een duurzaam leefmilieu en eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.

Na 4 maanden gewacht te hebben op het verlossende telefoontje, werden we gebeld met de mededeling: "Jullie zijn geselecteerd voor een deel van de subsidie en mogen daarom maandag 17 september naar het oude gemeentehuis van Rosmalen komen om jullie stichting nader toe te lichten en het geld symbolisch in ontvangst te nemen!"
Op dat moment wisten we nog niet hoe groot het deel zou zijn, maar na enkele dagen werd ons daar medegedeeld dat we ons doel meer vorm zouden kunnen gaan geven met:

€ 8.800,-!!

GEWELDIG!!


terug >>
Uitreiking subsidie

Visie, missie & doel


Sponsor een kind
  
Vrijwilligers gezocht voor weeshuis in Kenia


Alle rechten voorbehouden © 2010 - 2019 Stichting Kumbatio Nederland