KvK-nr: 51171805   -   Rekeningnr. Rabobank: NL86RABO0158303962


Project "Family planning and empowerment" is gestart!
's-Hertogenbosch, 28 oktober 2017
Na een voorbereiding van enkele maanden, was het dan eindelijk zo ver: het project Family Planning and Empowerment is gestart! 

Dit project zal een jaar lopen en zal een belangrijke bijdrage leveren aan vooral de moeders voor zover die er nog zijn, tantes en oudere zussen van de kinderen van Kiota. Maar ook de vaders, ooms en oudere broers zullen profijt hebben van dit project. We hebben het dan over: respect, eigenwaarde, zelfredzaamheid en grenzen trekken. Dit ontbreekt, doordat deze cirkel moeilijk te doorbreken is, veelal bij de vrouwen. De mannen maken er te vaak misbruik van met als resultaat dat er teveel kinderen ter wereld komen in een liefdeloze omgeving waar niet voor ze gezorgd kan worden. Om ervoor te zorgen dat de vrouwen sterker in zichzelf komen te staan, zich onafhankelijk weten op te stellen en de mannen meer gaan kijken naar hun houding richting vrouwen, zal de relatie man-vrouw beter in balans komen en zullen ook de kinderen die geboren worden kunnen opgroeien in een gezondere gezinssamenstelling. 

Maar dit is natuurlijk niet zomaar gebeurd! Hier is een andere manier van denken voor nodig, hier zijn inzichten voor nodig in eigen houding en gedrag en het inzicht dat je verantwoordelijk bent voor je eigen gedrag. Waarschijnlijk liggen hier ook weer eigen trauma's aan ten grondslag. Hoe mooi is het om hier hulp voor te bieden? 

Het project wordt begeleid door 2 psychologen, een social worker en de manager van Kiota. Er zullen individuele sessies plaatsvinden, groepsessies en verschillende community-sessies. We proberen zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken, zodat zoveel mogelijk vrouwen en mannen er kennis over op doen en door het te bespreken met vrienden, familie en community-genoten het nog meer mensen bereikt!

Naast de voorlichtingssessies, veelal psychologisch gericht, wordt er ook micro-krediet verstrekt aan de direct aan Kiota gerelateerde families om hen te leren omgaan met geld, te leren plannen en iets voor zichzelf te kunnen starten, zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen en ook voor hun kinderen. Dit zal bijdragen aan mogelijkheden om kinderen weer bij hun moeder te kunnen laten wonen. 

We weten zeker dat het niet bij een jaar blijft, maar we hopen op een mooi eerste jaar waar we vast en zeker veel van zullen leren en ons in verder te ontwikkelen. Dit geleerde kunnen we dan toepassen in het tweede jaar. 

Dankzij een donatie van €12.000 door de organisatie van de Nacht van de Fooi kunnen we dit krachtige en zeer behulpzame project starten! 

Zie hieronder enkele foto's. Blijf ons volgen via deze website, Facebook of LinkedIn! 


terug >>






<< vorigevolgende >>
Visie, missie & doel


Sponsor een kind
  
Vrijwilligers gezocht voor weeshuis in Kenia


Alle rechten voorbehouden © 2010 - 2019 Stichting Kumbatio Nederland